Wij – Coen en Carin van Hoogstraten, voorgangers van E.C. De Rivier – hebben de conferenties die Catherine bij De Hoop heeft gehouden bijgewoond en ook vertaald. Ook de training van vier weken die binnen De Hoop door Catherine is gegeven, hebben wij gevolgd. Wij zijn enorm onder de indruk van de blijvende uitwerking die dit werk van Catherine heeft op mensen – cliënten, voorgangers, medewerkers, jong en oud, iedereen. De laatste conferentie hebben wij ook 2 gemeenteleden meegenomen. In aansluiting daarop hebben wij ze zelf getraind om ook binnen onze gemeente deze manier van bidden met mensen aan te kunnen bieden. Hierdoor hebben we met allerlei mensen kunnen bidden tot grote zegen en doorbraak. Kinderen, tieners, volwassenen, voor iedereen is het toegankelijk. Problemen als mishandeling, laag zelfbeeld, angst, boosheid, heimwee, bezorgdheid, eet problemen, onzekerheid….God schrikt nergens van terug en Hij geneest. Wat ons vooral aanspreekt is de tedere manier waarop mensen zelf van God leren ontvangen. Niet de voorganger of oudsten die nodig zijn om voor jouw bevrijding of genezing te bidden. Maar degene die een bepaalde vraag of nood heeft, bidt zelf. De persoon in kwestie blijft autonoom en leert om zelf op deze manier te bidden. En God openbaart zich altijd; teder, zorgvuldig, liefdevol en krachtig. Het is een voorrecht getuige te zijn van wat God steeds weer op deze manier in mensenlevens doet. Juist daarom was er een verlangen om dit met meer mensen te kunnen delen, zodat meer mensen kunnen ontvangen. Toen wij de vraag bij Catherine neerlegden of zij nog een keer naar Nederland wilde komen om een conferentie te leiden, gaf zij direct aan dit heel graag te willen doen. In april en november 2015 en in september 2016 was er een conferentie. De conferenties worden gehouden bij Evangelisch Centrum “De Rivier” Antwerpseweg 5, 2803 PB Gouda. Binnenkort wordt bekend gemaakt wanneer de volgende conferentie zal worden gehouden.

 

Foto 2 De Rivier

Logo De Rivier

“De Rivier” is eenvoudig te bereiken met de auto en met het openbaar vervoer. Het gebouw is 5 minuten van de afslag van de A12/A20 verwijderd en ongeveer 15 minuten lopen vanaf station Gouda Centraal. Het gebouw staat aan de “Bloemendaal-kant”, aan rugzijde, langs het treinspoor.