Catherine Fabiano is therapeut met diploma’s in sociologie en counseling. Ze is pastor geweest en counselor voor tieners in crisissituaties. Ze heeft werkervaring als docent aan een hogeschool, als mededirecteur van een gemeentelijk programma voor jongeren met problemen en als therapeut in een particuliere praktijk. De afgelopen 25 jaar heeft ze samen met Frank gediend in 40 landen op vijf continenten. Door middel van conferenties en trainingen hebben ze mensen onderwezen in de ontwikkelingsfasen van de mens, gecombineerd met de Bijbelse waarheid zoals God dat aan hen geopenbaard heeft. Catherine heeft een Mastersdiploma en heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen in het bijzonder en mensen in het algemeen. Daarin stonden thema’s als het gezin en adolescentie centraal. Haar belangrijkste studie blijft echter het voortdurende onderwijs dat de Heilige Geest geeft over het groeien in volwassenheid en de openbaringen die Hij daarbij geeft. Zo wordt mensen genezing gebracht en krijgt Gods volk de vrijheid die God voor ogen had toen Hij ons schiep.

Frank Fabiano, B. S., M. S.
Frank was psycholoog met brede ervaring. Hij heeft gewerkt in de pastorale hulpverlening, als schoolpsycholoog, als therapeut in een privékliniek en als docent aan een hogeschool. Hij heeft ook gewerkt als management-trainer voor overheidsinstellingen en in het bedrijfsleven. Tegelijk bleef Frank in de leerschool van de Heilige Geest aan het werk, vol passie om mensen genezing te zien vinden, zodat ze hun levensdoel konden bereiken dat God met hen voor ogen had.

Roeping
In januari 2010 is Frank overleden. Hij is nu bij de Heer en Catherine is daarna doorgegaan in de roeping die God op hun beider leven had gelegd. Die roeping wordt verwoord in Jesaja 61:1-4.

Kinderen en kleinkinderen
Hun kinderen, Christine en Todd zijn inmiddels volwassen. Beide zijn getrouwd en wonen met hun gezin in de Verenigde Staten. Catherine heeft vijf kleinkinderen.

Overwinnen van verdriet en trauma’s
In 2010 verloor Catherine haar man Frank. In hetzelfde jaar werd ze gediagnosticeerd met borstkanker. Catherine toont hoe het mogelijk is om verlies en trauma te verwerken en een nieuw leven te krijgen.