Getuigenis

De gegevens van deze persoon zijn bij Dunamis bekend

Waar liep ik tegen aan en waar worstelde ik in het verleden mee?
Ik  kon mijn emoties niet uiten.
Was niet in staat mijn grenzen te stellen en te bewaken.
Had te pas en te onpas boze buien.
Bleef in het verleden hangen.
Wist niet wie ik was, en moest dagelijks strijden om overeind te blijven.
Leefde in angst en bleek later dat ik alles onder controle moest houden, anders was ik niet gelukkig.

In welke zetting God mij genezing en bevrijding heeft gegeven.
Dat zijn processen van uiteindelijk 40 jaar geweest.
Het begon toen ik 1977 tot bekering bij de Jezus People in Den Haag kwam.
Hier ben ik voor het eerst met de liefde van Jezus in aanraking gekomen, had deze nooit van mijn moeder gehad. Mijn ouders waren ook niet in staat geweest, om in mijn basisbehoeftes te voor zien, en mijn jeugd was blanco.

Kerkelijke leer
Als gezin kwamen wij later ook in kerken terecht waar geen ruimte was voor mijn herstel.
Mijn referentiekader was dus opgebouwd uit mijn geestelijke groei en ervaringen binnen de leer van toen, en in hét natuurlijke leven was het voor mij lastig om te functioneren.
In de negentiger jaren zijn wij door manipulatie vanuit het leiderschap uit de kerk gegaan.
Hebben toen sabbatsjaren genomen om hiervan los te komen.

Vrij zijn
Wilkin van der Kamp begon toen met Geboren om vrij te zijn.
Toen gingen mijn ogen open en is er stap voor stap openbaring gekomen over mijn achtergrond in Duitsland en de gevolgen van mijn familie die een bloedverbond met de duivel hadden gesloten én waarvan mijn gezin en ik de slachtoffers waren geworden.
Stap voor stap leidde God mij iedere keer door roepen naar Hém naar plekken waar Hij mij een stukje genezing gaf, en vanaf 2012 versnelden zich de processen.
Eerst vielen de muren die ik door alle onverwerkte pijn opgebouwd had, omdat ik niet bij mijn emoties kon komen.

Problemen
2015 liep ik vast door situaties met onze dochters en stortte ik volledig in.
Had traumatische angsten kon niet meer slapen en er was een stuk van mijn hart afgebroken.
Dit was voor mij de zwaarste tijd van mijn leven. Ik had alleen God en mijn man.
Er was ook geen hulp voor mij beschikbaar. In die tijd had ik ook geen hoop wat ik niemand wens. Om te overleven heb ik alleen maar geschuild bij Jezus die ik als mijn vriend altijd beschouwd heb.

Vertrouwen
Heb toen stap voor stap op God en zijn woord leren vertrouwen en wantrouwen beleden en gekozen om Hem te vertrouwen. De veiligheid die dat gaf heeft mij stap vóór stap uit het dal geholpen en mij noch dichter bij Hem gebracht.
Ik leerde Hem toe te laten in alles wat mij triggerde en de Heilige Geest liet mij naar 4,5 maanden zien dat ik een boek, dat ik al jaren in huis had moest gaan lezen. De stem van God was zo duidelijk en 12 januari was de dag van omkeer. Door het lezen van het boek kreeg ik hoop en God liet mij gelijktijdig mijn blinde vlekken zien waar door ik zicht op mijn overlevingsleven kreeg.

Hoop en hulp
Dat was heftig maar hoopvol omdat er al veiligheid tussen God en mij was gekomen wat mij al wat sterker had gemaakt.
Heb toen ook hulp van christen psycholoog die op mijn pad kwam door gebed gehad die mij leerde om mij te uiten, omgaan met boosheid en gespiegeld dat ik te zwart wit dacht.
Zij durfde als eerste tegen mij te zeggen dat ik niet echt leefde en over-geestelijk was geworden.

Dunamis
In mijn verder zoeken naar herstel leidde de Heilige Geest mij naar conferentie van Dunamis, waar ik nooit van gehoord had.
In geloof ben ik er naartoe gegaan want zat noch steeds in een burn-out en kon weinig prikkels hebben en mensenmassa’s moest ik vermeiden.
Omdat de stem zo duidelijk was ben ik in geloof en vertrouwen gegaan.
Ik hoorde over wonden die vaak ontstaan in je jonge leven wat dan als deze niet genezen het ons als volwassen mensen weerhoudt om gezonde volwassen mensen te worden.
Er kwamen veel antwoorden voor mij.

Doodsmachten
Wat er uitsprong was in dat moment toen ik het onderwijs over als wij een naam van een overleden familielid hebben gekregen dit een gigantische invloed op ons verdere leven kan hebben.
Deze boodschap sloeg in als een bom, want mijn vader had mij de naam van zijn overleden dochter gegeven. Later liet God mij zien dat ik toen ik geboren ben en de naam van overleden halfzus had gekregen er een doodsmacht bij mij binnen was gekomen en ik daarom gevangen in mij zelf was en geen eigen identiteit op kon bouwen en mijn emoties niet tot leven konden komen.
Dit was de wortel van alle problemen die ik in mijn leven ondervonden heb.
Ik heb toen om gebed gevraagd en wij hebben samen de autoriteit over deze macht genomen en weggestuurd in de naam van Jezus.
Toen Hem uitgenodigd om mij te vullen met zijn aanvaarding en genezing. Er kwam vreugde in mij waar ik altijd naar verlangd heb.

Het nieuwe leven
Heb toen ook een hele tijd van diepe rouw gehad over wat ik hierdoor in mijn leven gemist heb en niet aan mijn gezin kon geven. Omdat deze macht mij weerhouden heeft om te leven, rouw ik noch als er situaties van vroeger vermengd met gemis van nu de kop op steken. Dan  nodig ik de Heer uit om in de pijn te komen.
Sinds een jaar mag ik leven wat mij heel dankbaar maakt en zit nu in de fase dat ik steeds meer besef wat genade is en nu ook met andere oog en naar mijn medemens kijk.
Wat ik wel erg vond was dat ik míjn eigen koninkrijk had gebouwd. Dat is ook een kenmerk van het overleven.
God heeft mijn hart veranderd en is mij noch steeds aan het genezen van verlorene tijd die ik niét meer terug kan draaien. Ik mag mij ook zelf vergeven en vergeving schenken als er pijn van vroeger omhoog komt. Dan mag de Heer erbij komen om de pijn te verwerken en samen met Hem geef ik het een plek.

Verbondenheid met God
Zo heb ik ook een bijzondere ervaring tijdens een gebed coaching mee gemaakt toen ik mij noch niet verbonden voelde met de Heer.
Jezus heeft zich toen aan mij geopenbaard en ik werd verbonden. Hij liet mij ook zien wat de wortel was waardoor ik niet verbonden was en nu  kreeg ik openbaring hoe hij het wel had bedoeld en gaaf mij veiligheid, sprak tot mij met liefdevolle woorden en stelde mij gerust.
Hier had ik mijn hele leven naar verlangd en met 66 jaar werd dit werkelijkheid.
Waar ouders niet in staat zijn om een band met hun kind op te bouwen, omdat zij het zelf ook niet gekregen hebben gaat de Schepper het herstellen als wij dit willen.
Zonder verbondenheid leef je niet echt en kom je terecht in de wereld van overleven.
Als wij als mensen denken dat wij zonder God kunnen leven is dat een van de leugens die de vijand ons laat geloven. God heeft de mens geschapen met de behoefte om verbonden te zijn aan Hem en met onze medemens. Als Hij de plek in ons hart niet mag opvullen ontstaat er een leegte die wij dan gaan vullen, maar die ons niet gelukkig zullen gaan maken.

Tot bestemming komen
Het is nu fijn om mij verbonden te voelen en tot mijn bestemming te mogen komen en niet meer moet vechten en worstelen iedere dag.
Er komt rust in mijn binnenste, want er was altijd iets in mij wat mij opjaagde waardoor ik niet in de rust kon komen.
Angst en controle heb ik losgelaten en als het de kop weer op steekt wil ik het niet meer.
Mag nu per dag leven, moet niet meer. Hij heeft de controle over mij, en angst heb ik niet meer nodig omdat ik op mijn Schepper vertrouw, mijn hoop op Hem gesteld heb en leef in verbondenheid met Hem.
Mag zijn stem verstaan, leef in afhankelijkheid, en mag samenwerken met Hem en leven vanuit zijn kracht.
Door leven heb ik ook een ander beeld van God gekregen en zie Hem nu als mijn liefhebbende Vader die van mij houd en zijn liefde in mij gelegd heeft om aan mensen in deze gebroken wereld dit te laten zien en uit te delen.