Getuigenissen van deelnemers conferentie

 

Korte weergave van persoonlijke ervaringen

 

“Beautiful, challenging, confronting, confrontational. Helpful insights to be able to invite God in, and let Him do His work.”
A.F.

“God gaf mij het inzicht wat er fout gegaan was in de baarmoeder, wat er bij mij fout was gegaan en wat er tijdens de zwangerschap van mijn kinderen fout was gegaan, en Hij gaf mij de sleutels om dit te kunnen herstellen.
Dank U God.”

“God gaf mij nog meer inzicht over de dingen die ik doe in mijn leven en waarom ik die dingen doe. Hij gaf me duidelijkheid en opende mijn ogen, dat geeft rust.
Ik ben U zo dankbaar, Heer.”

“God liet me een beeld zien toen ik baby/kind was. Hij keek naar me en zei: In jou heb ik een welbehagen. Hij is vol vreugde over mij.”

“Liefdevol werd ik door Jezus benaderd toe er pijn naar boven kwam.
Het werd licht voor me, mijn lichaam ontspande zich en Jezus stond voor me.
Hij keek me liefdevol aan en omarmde me daarna. Ik werd bevestigd in mijn zijn en werd bemoedigd door Zijn aanwezigheid.”

“Was een goede conferentie.”
P.K.

“Tijdens deze conferentie heb ik de diepe grond en antwoord gevonden. Waarom ik zo zelf wegcijferend, geen ‘ik’ heb. Nu geleerd dat de eerste 23 maanden zo veel in de rest van je leven doen. Ik heb overal gezocht. Deze conferentie heb ik meer antwoorden gevonden dan de wereld geven kan.”

“Toen Catherine over de tijd van 6-18 maanden sprak, kreeg ik door dat ik beschouwd werd als kindprobleem. Je zal nooit wat bereiken. Maar ik kreeg enorm veel pijn die diep van binnen kwam, maar Jezus kwam, nam de pijn en zei dat ik alles kan met Hem, en ik kan staan omdat Hij woont in mij: Amen.”
Liefs, Sh.

“In de gebedssessie over angst voelde ik zo’n rust en zag de blauwe lucht. Toen kwam ik er ook achter dat de muis van mijn hand genezen is. Ik moest een brace gaan dragen – hij was versleten.
Dank U, Jezus! Prijs God.”
J.W.

“Eindelijk snap ik wat ik niet kon veranderen. Ik kon er niet bij. Ik dacht aan zonde, maar het was een schreeuw om hulp. Wat is de Heer groot. Dat Hij mij hierheen heeft gebracht. Mijn gebeden zijn verhoord. Ik mag leven zoals het bedoeld is. Ik mag weten dat Hij niet boos is. Hij is er om mij te laten schijnen!”

“Je ben ALTIJD alleen. Dat was de leugen van mijn bestaan.
Jezus zei vandaag tegen mij: “Je bent NOOIT alleen, want Ik ben ALTIJD bij jou!” Halleluja, Amen!

“Wow, ik heb letterlijk de warme, liefdevolle hand van Jezus op mijn schouder gevoeld.
Heer, ik hou van U!”

“God is trouw, mijn hele leven al.
Toen ik geboren ben, wees mijn vader me af; ik was ‘maar een meid’. (Hij draaide zich letterlijk om, van me af.)
De Heer liet me zien dat mijn moeder mij in Zijn handen legde. Hij was erbij en is er nog steeds. Halleluja.”
R.A.

“Ik heb hier mogen ontdekken hoe ik de verzorging van anderen, met name mijn moeder, los mag laten in de zorg van de Heer. Het zakt nu van mijn verstand naar mijn hart. Maar voel wel de ballast van mijn rug afglijden.
Hartelijk dank aan de Heer en U.”
V.G.

“Dank U, Vader, voor bevrijding, genezing, onderwijs, inzicht.
Voor de sleutels gegeven, die ik kan toepassen in mijn leven en ook weer kan uitdelen naar anderen.
Prijs de Heer!”

“Ik hou van mijn Jezus, omdat Hij mijn ziel zo bemint.”

“God leidde mij voor deze conferentie, dacht dat ik inzicht nodig had rond de 3 jarige leeftijd. Maar God liet mij heel andere dingen zien, tijdens de zwangerschap en de maanden daarna. Wat mooi om dit opnieuw te zien en dan ook GOED!!”

“Ik begrijp nu waarom ik 15 jaar lang niet thuis mocht komen, de band moest verbroken worden, dat heeft God me nu laten zien! En inmiddels is er ook herstel. En God gaat alles goed maken. Dat heeft God mij hier laten zien! Dank aan Hem, ik ben zijn kind.”

“Dank voor openbaring en ruimte om God toe te laten.”

“Na een zeer traumatische jeugd ben ik jong getrouwd. Voor mijn gevoel begon ik toen pas te leven! “Mijn ouders hadden gezien hun problematiek beter geen kinderen kunnen krijgen!”
Een uitspraak van anderen die ik overnam en zelf ook uitsprak als ik vertelde over mijn jeugd. Ik dacht mijn jeugd te hebben verwerkt, maar ik bleef maar last houden van afwijzing. Door deze conferentie liet God de Vader me zien dat ik door mijn ouders ‘af te wijzen’ in feite ook mezelf afwees! Ik ben een ‘product’ van hen samen! Hij heeft dit genezen!”

“De Heer heeft mij gerustgesteld en verzekerd dat mijn verloren zoon terug zal komen. En dat ik ooit samen met hem deze conferentie zal doen.
Dank U, Jezus! God is groot!”
Ch.

“Al een tijdje riep ik wel eens voor de grap: “ik heb autistische trekjes, hoor…”.
En al jaren ervaar ik dat ik (hoe graag ik het ook wil) niet dichtbij zowel God áls mensen (relaties) kan komen. Dat benoemde ik altijd letterlijk als: “Het is of ik God kan zíen, maar ik kan niet bíj Hem komen. Het is alsof er een glazen plaat tussen staat.” En vandáág wordt precies dátgeen benoemd waar ik al die tijd al tegenaan loop!
Ná het gebed, op het stille moment dat God kon spreken, zag ik een persoon naar me toestappen en mij een innige omhelzing geven… Hij stapte over glazen scherven heen…”

“Het heeft nu inzicht gegeven over het leven dat al bij de conceptie begint en dat het kan zijn dat op je 57e de navelstreng nog doorgeknipt moet worden.
Bedankt!”

“Gisteren tijdens de laatste gebed toen we baden voor openbaring vanaf 0-18 maanden leeftijd, zag ik Heere Jezus mijn naar een kamer brengen waar Hij half liggend op een matras zat, zijn arm geleund op een kussentje. En Hij keek me aan met de blik van “je hoort er bij”. Geniet van deze sfeer, en in de gastenkamer waar Jezus zelf de gastheer was, zaten om de hele kamer ook andere gelovigen. De kamer was Koerdisch gedecoreerd. Koerdische matrassen, Koerdische decoratie op de muren – prachtig!”

“De film over de geboorte en ontwikkeling vanaf de conceptie heeft mij diep aangeraakt! Tijdens de conceptie sprak de Here in mijn hart: “Ik was er bij! Ik was er bij!”
De tranen rolden, stroomden over mijn gezicht. Mijn moeder heeft een onveilige jeugd gehad, oorlog, haar vader jong gestorven. Dat is op mij overgebracht vanaf de moederschoot. De Here is vanaf daarvoor erbij gekomen. Wauw. Amen. Halleluja!”