Ontmoeting

Catherine Fabiano hebben wij ontmoet bij zendelinge Jackie Pullinger (bekend van het boek De Verborgen Stad) in Hongkong. Jackie heeft in Hongkong een groot hulpverleningswerk voor uitgestoten en ontspoorde (verslaafde) mensen. Rondom dit werk is een grote groep mensen die hierbij betrokken zijn. Regelmatig gaat Catherine naar Hongkong voor een conferentie. Wij hadden het voorrecht om daar een conferentie bij te wonen.

Bijzonder onderwijs
We werden geraakt door het onderwijs en de gebedsbediening die er op volgde. Niet een bediening waar een prediker het gebed uitspreekt voor iemand, maar er was voorbede waarbij je zelf een ontmoeting hebt met de Heer Jezus, op basis van het onderwijs dat gegeven was. Die ontmoeting doet een mens veranderen, genezen. We hebben Catherine gevraagd of ze bereid was naar Stichting De Hoop te komen waar wij leiders waren. Gedurende enkele jaren hebben we gezien hoe mensen in de conferenties en trainingen van God nieuw perspectief ontvingen en daardoor veranderden. De verschillende getuigenissen op deze website zijn hier prachtige voorbeelden van.

Conferenties
In april en november 2015 en september 2016 zijn er, op uitnodiging van E.C. De Rivier in Gouda, conferenties geweest. Getuigenissen op deze website geven een overzicht van de Wonderen die God gedaan heeft gedurende deze conferenties.  Wij bevelen de conferenties bij u van harte aan.

Teun en Dinie Stortenbeker