Verwijzingen naar websites conferentiedag inzake Tienerleeftijd dag september 2017:

Transgender Surgery Is Not the Solution by Dr. Paul McHugh
https://couragerc.org/wp-content/uploads/TransgenderSurgery.pdf/

Genetic Literacy Project (no gay gene)

Why there is no ‘gay gene,’ and other misconceptions about genetics

Health Risks of Homosexual Lifestyle

Health Risks of the Homosexual Lifestyle

  Bidden met kinderen

  Gebedsvoorbereiding met de Heer:

  • Vraag de Heer om de onbeantwoorde noden, emotionele wonden of gebondenheden in het leven van je kind te openbaren.
  • Vraag de Heilige Geest om de “grondoorzaak” en het “zaad van vernietiging” te openbaren en wat heeft het probleem veroorzaakt?
  • Bekeer je en vraag de Heer om je te vergeven als jij het veroorzaakt hebt.
  • Volg de bidleidraad “Generatievloeken” om eventuele generatiezonden, vloeken, gebondenheden in de familielijn te breken.

  Bidden voor het kind

  Algemene richtlijnen:

  • Roep de Heilige Geest altijd aan in het geval van een specifieke richting
  • Als het kind zeven jaar of jonger is*, raden we de ouders aan om hun handen op het kind te leggen terwijl het slaapt en voor hem/haar te bidden. Jonge kinderen hebben de zorg en het gebed van ouders nodig.
  • Het is goed om met het kind te bidden en samen naar de Heer te gaan als het kind ouder is dan zeven jaar. Het is niet nodig om specifieke details te onthullen die het kind erger zouden kunnen kwetsen of onzekerheid / verwarring zouden kunnen veroorzaken.
  • Bespreek met het kind dat ouder dan zeven jaar is dat het gebed noodzakelijk is voor de Heer om hen te genezen en te bevrijden van ervaringen uit het verleden (dit is niet nodig voor kinderen van zeven jaar en jonger).
  • Vraag vergeving aan het kind als dit nodig is.
  • Vraag de Heilige Geest om de ervaring, de “wortel”, die het probleem heeft veroorzaakt te openbaren aan het kind.
  • Vraag de Heer om Zichzelf te openbaren aan het kind in die ervaring uit het verleden.
  • Vraag Jezus om het kind te laten zien wat God de Vader wilde dat er op dat moment gebeurde.
  • Vraag Jezus om de pijn te genezen, om tegemoet te komen aan de onbeantwoorde noden en de gebondenheid te breken. Vraag dit in de naam en autoriteit van Jezus, met dankzegging.
  • Dank God voor het herstellen van alles wat Hij wilde dat het kind zou zijn toen Hij het schiep
  • Verzegel alles wat God gedaan heeft door de kracht van de Heilige Geest en het bloed van Jezus, beveiligd voor altijd.
  • Vraag de Heer om Bijbelteksten om voor het kind te bidden om het te zegenen en te sterken.

  * opmerking: deze leeftijd is een leidraad

   

  Animatiefilm

  Het proces van bevruchting tot geboorte op animatiefilm op YouTube.

   

  My King, vertoond op Verdiepingscursus 25 februari 2017 (dit is de Engelse versie)

   

  Generatievloeken verbreken

  13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden,
  want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
  14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen,
  en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
  Galaten 3:13-14

  1.  Vergeving
  Zet alle generationele zonden, vloeken en gebondenheden in je familie op een rij. Vraag de Heilige Geest daarbij om degenen die nog verborgen zijn te openbaren. Vraag de Heer om vergeving van specifieke zonden van vorige generaties die je nu op een rij hebt. Spreek zelf ook vergeving naar je voorgeslacht uit. Als je zelf zonde begaan hebt, toon dan berouw, bekeer je en vraag vergeving in Jezus’ Naam. Neem deze vergeving voor jezelf ook aan!
  Matteüs 10:26; Lucas 8:17;12:2; Daniël 9:1-6; 1 Johannes 1:9

  2. Vloek verbreken
  Verbreek alle vloeken, gebondenheden / banden en demonische bolwerken in de naam en de autoriteit van de Heer Jezus.
  Lucas 10:19; 2 Korintiërs 10:4

  3.  Bevrijding
  Ontvang vrijheid van de vloek door Jezus Christus. Hij heeft je vrijgekocht met Zijn kostbare bloed.
  Galaten 3:13-14; 1 Petrus 1:18-19

  4.  Erfenis
  Stel je kinderen vrij van de vloek en de gevolgen van de vloek. Verzeker je gezin en familie van Gods erfenis, Zijn “goedertierenheid tot in het duizendste geslacht”.
  Deuteronomium 7:9; Exodus 20:6 (sommige vertalingen noemen in deze tekst ‘duizenden’; hier wordt echter nadrukkelijk bedoeld dat Gods goedertierenheid / liefde tot in het duizendste geslacht geldt!)

  5.  Zegen
  Spreek de zegeningen uit Deuteronomium 28:1-14 uit over jezelf en je kinderen.
  Leviticus 26:40-45; Deuteronomium 28:1-14
   

  Zie voor een overzicht van deze stappen ook het boek van Frank en Catherine Fabiano: “Verlost van je verleden, ruimte voor de toekomst”, p. 202-206. Hier kan je ook meer informatie vinden. Let op: bij stap 5 wordt in het boek Leviticus 16:39-45 genoemd – dit is een tikfout. Het gaat daar om Leviticus 26:40-45 zoals hierboven vermeld!

   

  De ‘roede’

  Resultaten zoals het woordenboek die weergeeft van het Hebreeuwse “shèvet”

  Deze term vind je bijvoorbeeld in:
  Spreuken 13: 24
  Jesaja 11:4

  Letterlijke betekenissen:

    • Wandelstok
    • Schrijfstift
    • Wapenstok
    • Stok om te slaan
    • Scepter, staf van een koning

  Figuurlijke betekenissen:

   • Symbool van autoriteit
   • Verlengstuk van de rechterhand van een herder
   • Symbool van kracht en overwicht in ernstige situaties
   • Het Woord van God als verlengstuk van zijn gedachten, wil en bedoelingen

   

  Boek verwijzing in conferentie september 2016:

  Titel: ‘The Myth of the ADD Child’ van Thomas Armstrong (engels)
  Te koop onder andere bij bol.com:
  https://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/the%2Bmyth%2Bof%2Bthe%2Badd%2Bchild%252C%2BThomas%2BArmstrong/N/8299/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/books_all/index.html

  Titel: ‘Sketches of Jewish Social Life’ van Alfred Edersheim.
  Te koop onder andere bij:
  https://www.amazon.com/Sketches-Jewish-Social-Life-Updated/dp/1565631382

  Healing the Eight Stages of Life door: Matthew Linn, Dennis Linn en Sheila Fabrikant
  Te koop onder andere bij:
  https://www.amazon.com/Healing-Eight-Stages-Life-Matthew/dp/0809129809

  Bibliografie in:
  “Verlost van je verleden, ruimte voor de toekomst”:

  Blankeslee, Sandra. “New Connections: When It’s Time to Make Changes in Your Life, What Role Does Your Brain Play?” American Health, maart 1990, 74, 76, 78.

  Dobbins, Richard D. Venturing into a Child’s World, Akron, Ohio, Emerge Ministries, Inc., 1985.

  Dobbins, Richard D. Venturing Into a Teenager’s World, Akron, Ohio, Emerge Ministries, Inc., 1987.

  Elkind, David.  A Sympathetic Understanding of the Child, 3rd edition, Needham Heights, Massachusetts, Allyn and Bacon/Paramount Publishing, 1994.

  Elkind, David.  All Grown Up and No Place to Go, New York, Addison-Wesley Publishing Co., 1984.

  Elkind, David.  Miseducation: Preschoolers at Risk, New York, Alfred A. Knopf Inc., 1987.

  Elkind, David. The Hurried Child, New York, Addison-Wesley Publishing Co., 1988.

  Erikson, Erik H. Childhood and Society, New York, W.W. Norton & Co. Inc., 1963.

  Gibbs, Nancy. “The EQ Factor: New Brain Research Suggests That Emotions Not IQ May Be the True Measure of Human Intelligence,” Time Magazine, 2 oktober 1995, 60–66, 68.

  Ingelman-Sundberg, A. A Child Is Born, New York, Dell Publishing Co., 1979.

  Levine, Pamela. Cycles of Power, Deerfield Beach, Florida Health Communications, 1988.

  MacNutt, Frances and Judith. Praying for Your Unborn Child, Doubleday Publishing Co., 1988.

  Schiff, Aaron Wolfe and Jackie Lee Schiff. “Passivity,” TAJ 1:1.

  Shephard, Sharon. “Television: The Prime Time Invader,” Christian Parenting Today, september/oktober, 1989.