Privacyverklaring

Stichting Dunamis-Ministries Nederland

Versie 20180619

Wij hechten veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van de mensen met wie wij contact hebben. We verwerken je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Europese wetgeving zoals verwoord in de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeren wij van Stichting Dunamis-Ministries Nederland je over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Stichting Dunamis-Ministries Nederland worden aangeboden via www.dunamis-ministries.nl.

Uitleg registratie persoonsgegevens

 

Doelen
Stichting Dunamis-Ministries Nederland verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.dunamis-ministries.nl, en geen verzet aan te tekenen, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Stichting Dunamis-Ministries Nederland zal je gegevens alleen gebruiken voor de daar bijbehorende doelen, hieronder aangegeven:

Informatie e-mails
Wij sturen e-mails met informatie over komende  conferentiedagen in het kader van het boek “Verlost van je verleden, ruimte voor de toekomst” van Catherine Fabiano, die door Dunamis-Ministries Nederland worden georganiseerd.
Wij zullen hiervoor de volgende, door u opgegeven gegevens, registreren: voornaam, achternaam, huisadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Deelnemers van onze activiteiten
Voor onze conferenties en trainingen vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Verder worden de voornaam en achternaam gebruikt om naambadges (conferenties) of naambordjes (trainingen) te maken voor de deelnemers.
Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: aanhef, voornaam, tussenvoegsel(s), achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (verplichte velden).

Boeken
Op de website www.dunamis-ministries.nl kunnen boeken worden besteld.
Om een dergelijke aankoop te kunnen doen verzamelen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en gekochte artikelen. Deze gegevens zijn nodig om de juiste producten op het juiste adres af te kunnen leveren en de financiële registratie in de boekhouding.

Gebruik gegevens
Stichting Dunamis-Ministries Nederland gebruikt uitsluitend je gegevens voor doeleinden die bij de wet toegestaan zijn voor de categorie stichtingen:

  • Activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn.
  • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief over ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
  • Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de stichting, bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens een van de activiteiten.
  • Intern beheer;
  • Het behandelen van geschillen;
  • Het doen uitoefenen van financiële controle.

Doorgifte aan derden
Stichting Dunamis-Ministries Nederland geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij Stichting Dunamis-Ministries Nederland op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging van gegevens
Stichting Dunamis-Ministries Nederland maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Stichting Dunamis-Ministries Nederland ontvangt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dunamis-ministries.nl.

Beschikbaarheid en beveiliging van je gegevens
Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen uit het actieve data bestand. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar info@dunamis-ministries.nl.

Externe internetpagina’s
Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina’s. Stichting Dunamis-Ministries Nederland is niet aansprakelijk voor het gebruik of inhoud van deze internetpagina’s.

Bewaartermijn
Stichting Dunamis-Ministries Nederland zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Ontvangers van onze informatie e-mails
Op het moment dat iemand zich afmeldt voor de informatie-e-mails zullen de gegevens  van deze persoon binnen 7 werkdagen uit het actieve data bestand worden gehaald. Deze gegevens worden passief bewaard, zolang dit voor wettelijke regels inzake controle noodzakelijk is. Daarna worden die niet bewaard.

Deelnemers van onze activiteiten
De gegevens van deelnemers aan conferenties en / of trainingen bewaren we zolang als dit wettelijk noodzakelijk nodig is of is toegestaan. Uiteraard kan iedereen van wie gegevens bewaard worden ten allen tijde verzoeken tot het verwijderen van diens gegevens uit het actieve data bestand.

Kopen van boek
De persoonsgegevens bij de aankoop van een product hebben we nodig om een artikel toe te kunnen sturen. De gegevens van de aankoop zullen we vastleggen in ons systeem.
Mocht je willen dat de gegevens uit het systeem worden gehaald kun je dit verzoek per e-mail of schriftelijk aan ons doorgeven en worden deze verwijderd uit het actieve data bestand.

Wijziging privacyverklaring
Stichting Dunamis-Ministries Nederland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.dunamis-ministries.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.dunamis-ministries.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring indien u geen verzet aantekent tegen de wijziging. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 19-06-2018.

Contactgegevens Stichting Dunamis-Ministries Nederland
Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Hieronder vind je onze contactgegevens:

Stichting Dunamis-Ministries Nederland
Singel 351
3311 HE Dordrecht
info@dunamis-ministries.nl